top of page

.תקנון ותנאי רכישה

תקנון אתר י.פולד הדפסות משי בע"מ להלן "האתר" מצד אחד לבין גולש ו-או רוכש להלן ה"גולש" מצד שני, תקנון זה מהווה זיכרון דברים לכל דבר לעניין ובא להציג את יחסי המסחר ותנאי התקשרות בין הגולש לבין האתר.

הגדרות כלליות:

 

א) "האתר" : החברה, בעלי האתר, ספקי הסחורה באתר כולם ביחד נכתבים לשם הבהירות בתקנון זה .

ב) "הגולש" : הלקוח , המזמין , הרוכש בפועל או מי מטעמו , מקבל השירות כולם יחד נכתבים "גולש " או "רוכש" או "לקוח" ולשם הנוחיות בלבד.

ג) "תקנון" – באתר זה התקנון מהווה הסכם בין הצדדים שתנאיו מובאים להלן.

ד) כל המחירים באתר כוללים מע"מ .

ה) ייתכן ויתקבלו גוונים שונים בצבעי החולצות מאותו צבע ובמידות השונות. לא יתקבלו החזרות או תלונות.

ו) יתכנו סטיות במידות הרשומות באתר, בסטיות של עד 3% לא יתקבלו החזרות או תלונות. החזרות תתאפשרה רק במידה ולא נעשה שימוש מכל סוג שהוא בחולצות.

 

איסוף סחורה ותשלום:

 

הזמנות הממתינות לאיסוף, במחלקת איסוף, יישמרו עד לשלושה חודשים במחלקת איסוף הסחורה, אלא אם החליטה החברה לפנים משורת הדין, ובתיאום מול הלקוח להאריך את תקופת אחסון ההזמנה. לאחר שלושה חודשים, תועבר ההזמנה למחלקת תרומות ולא תישמר בחברה.

איסוף הסחורה באיסוף עצמי- יתבצע במחלקת איסוף הסחורה

 

ניתן לאסוף באופן עצמאי ממשרדי החברה רחוב המרכבה 28 חולון בין השעות 8:00 -16:30 יום שישי בתיאום טלפוני.

כל הזמנה חייבת להיבדק ולהיספר ע"י הלקוח לפני איסוף הסחורה. לקוח שלא יספור ויבדוק הזמנתו במקום יהיה אחראי להזמנתו. לא יתקבלו תלונות עבור חוסרים לאחר התשלום ואיסוף הסחורה.

לקוח שיתלונן על פריטים שהודפסו או נרקמו ויש בהם טעות, יצטרך להגיע למשרדים עם הפריטים והם יתוקנו תוך 3 ימי עסקים.

 

זמני אספקה-

 

חברת י.פולד הדפסות משי בע"מ מתחייבת לעמוד בזמני האספקה שנקבעו מראש עם הלקוח.

 

ביטול ועדכון הזמנה-

* לקוח יכול לבטל הזמנתו באם טרם הודפסה/ נרקמה, מכל סיבה שהיא. דמי הביטול יהיו על הכנת הגלופות.

* עדכון הזמנות יבוצע במייל וישלח את נציגת השירות, באחריות הלקוח לוודא טלפונית שהמייל התקבל והעדכון בוצע.

משלוחים- תעריפים , זמני אספקה ותשלומים-

החברה מבצעת משלוחים לכל הארץ, בערים מרכזיות, ואינן מרכזיות. רוב המשלוחים מיועדים להפצה לבתים פרטיים ולעסקים.

 

זמני פיזור-

  * רוב המשלוחים המיועדים להפצה לבתים פרטיים בערים מרכזיות ואינן מרכזיות יבוצעו תוך 3 ימי עסקים.

  * אי מסירה בשל סיבה הקשורה בנמען לא תבוא במניין הימים למסירת משלוח.

 

מחירון ארצי-

 * משלוחים ע"י שליח עם קטנוע באזור המרכז (על פי שיקול דעתה של החברה) עד 50 חולצות, 50 שקלים.

  * כל חבילה (עד 15 קילו/ 50 חולצות) הינה בעלות של 50 שקלים.

  * משלוח באמצעות HFD קרטון עד 50 חולצות/כובעים, 50 שקלים. כל קרטון נוסף יחויב ב50 שקלים.

 

מבוא:

האתר הוא אתר וירטואלי באינטרנט ומהווה חנות וירטואלית בו מוצגים מוצרים ואו שירותים מסוגים שונים. באתר יוצגו גם כתבות, תוכן, השוואות, מידע, פרסום כללי ושירותים שונים. לצורך תקנון זה "האתר" הוא כפי הגדרתו בסעיף זה כולו.

בתקנון זה מובאים תנאים מגוונים לגבי הזמנות, רכישות, ביטולים, התניות ואו שילוח מוצרים ומועדים שיפורטו להלן.

יש לקרוא בעיון את התקנון וכל הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש או רכישה באתר .

התיאור והנוסח בתקנון יהיו בלשון רבים או יחיד ולצורך בהירות ונוחות בלבד.

זכאות לקנייה באתר תהא ל:

 

לכל תושב מדינת ישראל ואשר מלאו לו 18 ואילך אשר יש לו חשבון בנק פעיל בישראל.

לכל מי שיש ברשותו תא דואר אלקטרוני תקין ואשר פרטיו האישיים מולאו נאמנה בטופס ההרשמה לאתר לרבות כתובת, תעודת זהות, טלפון .

סוגי מכירות באתר:

 

האתר מציע מוצרים ושירותי הדפסות ורקמות על המוצרים, בסוגי מכירה שונים. כמפורט ומתואר להלן:

פרטי לבוש, כובעים, תרמילים ומוצרים נוספים, אשר יקבעו ויוחלפו מעת לעת על פי שיקול דעתה של החברה. ניתן לרכוש באתר את המוצרים עם או ללא הדפסה או רקמה כלשהי.

רכישות באתר יתבצעו דרך אשראי און ליין או טלפוני, או תשלום במזומן במקרה של איסוף עצמי.

בכל כניסה למוצר באתר ובכל סוג של מכירה יש לבצע הרשמה- כתובת מייל, מס' ומילוי פרטי ההזמנה.

הלקוח יבצע את ההרשמה בכל מכירה כזו או אחרת לא לפני שהוא מקבל על עצמו את תנאי הרכישה באתר.

 לאחר ביצוע רכישה יקבל הגולש אישור לגבי הרכישה. האתר יפנה לגולש ביום או באחד מימי העבודה שיבואו לאחריו על מנת לאמת את פרטי ההזמנה, ואת אספקת המוצר.

רכישות יתבצעו רק בפועל על ידי אישור כרטיס האשראי .

כרטיס אשראי שנמסר על ידי גולש ואשר אישור של חברת כרטיסי האשראי תסרב תהווה ראיה לביטול עסקה מבחינת האתר. הגולש יכול לפנות ולתקן את האישור לתשלום וזאת במידה והאתר יאשר את השינוי.

מובהר בזאת כי בצירוף למוצרים המוצגים באתר מוצגות תמונות המוצרים ומפרטים של המוצרים. במידה וכתוצאה מטעות אנוש קיימת אי התאמה מסויימת בין כותרת שם המוצר לבין המפרט ו/או התמונה שלו, הכותרת ושם המוצר הם המחייבים, ולא יהיו לך טענות כלשהן בקשר לאי התאמה מעין זו, ככל שתתרחש.

רכישה מרחוק והצהרות משפטיות:

 

הרוכש מצהיר כי הוא מודע לדינים הרלוונטיים בקשר ל"רכישה מרחוק" או "רכישה טלפונית" ואו "עסקת אינטרנט".

רוכש שיבצע "הכחשת עסקה" בפניה לחברת כרטיסי אשראי ויזוכה על ידי חברת כרטיסי אשראי - במידה והאתר יוכיח כי כן קיבל את העסקה ואת המוצר לכתובת אותה ביקש לקבל ההזמנה, ולמעשה יתברר כי השתמש בחוק הגנת הצרכן שנועד לטובתו שלא בתום לב, אזי שבמקרה כזה יהיה האתר או מי מטעמו ראשי לתבוע פיצויים בגין האמור ללא צורך בהוכחת נזק.

 

אישור הזמנה ותהליך ביצוע–

 

מילוי פרטי ההזמנה ושליחתם, אינם מהווים אישור לתחילת ביצוע ההזמנה!!! על מנת שההזמנה תצא לפועל צריכים להתקיים שני אישורים-

* מייל אישור של ההדמייה הגרפית (לאחר שהמזמין ביצע הגהה), מחיר, פרטי הזמנה.

* אישור מחברת האשראי על ביצוע תשלום.

אספקת מוצרים, דמי טיפול, משלוח וביטוח:

המוצרים יסופקו לגולש בזמן ובמחיר שמוגדר ליד כל מוצר ומוצר בתוך דף המוצר. לגולש תינתן אפשרות לביצוע איסוף עצמאי ולא לשלם דמי משלוח וזאת בתיאום מראש ולפי הנחיות האתר בלבד. זמן אספקה הינו על פי ימי עבודה שאינם כוללים ימי שישי ושבת וחגי ישראל.

מוצרים אשר ניתן יהיה לבקש "איסוף עצמאי ללקוח" יהיו בתיאום מראש עם האתר לבדיקת זמינות ומלאי. היה ולקוח/ גולש ירצה לשנות את איסוף או קבלת המוצר יוכל לעשות זאת דרך שירות הלקוחות באתר. האמור מותנה בהסכמת האתר בלבד.

"איסוף עצמי" - מוגדר מראש במקום אותו יגדיר האתר לפי מיקום ומקום. המסירה ללקוח תהא לפי הגדרת הספק באתר ובשעות ובימים המוגדרים בלבד ממפעל "hdedign חולצות מודפסות (י.פולד הדפסות משי בע"מ", ובאם בדק הלקוח זמינות ומלאי של האתר.

 

לקוח שלא יאסוף את הזמנתו מ hdsign חולצות מודפסות אחרי שהודפסה ואפילו שולמה לאחר 3 חודשים ההזמנה תמסר לנזקקים.

אספקת מוצר לכתובת הלקוח תגיע באריזה סגורה שעברה ביקורות מוקדמות לגבי תכולתה וטיב וכמות המוצרים שבתוכה. במקרה בו לקוח יתלונן על אי קבלת מוצר שהגיע בחבילה סגורה, התלונה על כך חייבת להגיע באופן מיידי להנהלת האתר על מנת שזו תפעל לאיתור הבעיה.

אריזת המוצר ואישור קבלת המוצר - היה וחבילה הנמסרת מגיעה ללקוח רוכש, או אזי שבמקרה של אי הסכמה לגבי תכולת חבילה ללקוח, בין האתר לרוכש, מסכימים הצדדים כי תיעוד האתר לגבי התכולה יהווה ראיה לקבלת המוצר ותכולת החבילה במלואה. החברה לא תהייה אחראית לחוסרים שיתקבלו בהזמנה לאחר קבלתה.

חתימה על קבלת החבילה תהווה אישור לקבלת המוצר. היה ומוצר יגיע כאשר הוא פגום בשל חבטה או סימן של נזק על החבילה, אזי שהרוכש יוכל לסרב לקבל את החבילה או להודיע בו בעת להנהלת האתר כדי שזו תקבל החלטה ותתיר ללקוח לפתוח את החבילה טרם יחתום ויאשר את קבלתה בשלמותה.

שיטת משלוחים בשליח עד הבית-

 

אם שיטת המשלוח שנבחרה היא באמצעות שליח עד הבית של חברת HFD, יחשבו ימי העסקים כפי שנקבעו בחברת HFD- ימי שישי, שבת, וערבי חג אינם נחשבים לימי עסקים, כמו כן, כל עיכוב בזמני האספקה של HFD לא יהיה באחריות החברה, ולא יינתן פיצוי כספי .

 

מחיר הגלופות-

 

מחירי הגלופות כפי שמופיעים באתר מחייבים את הלקוח בתשלום, בהתאם לפרטי ההזמנה שמילא. מחירי הגלופות משתנים בהתאם לסוג ההדפס (רקמה, הדפסה, וכו'). לפיכך, במידה ולאחר ביצוע ההזמנה, הלקוח משנה את סוג ההדפס (או מוסיף בקשה להדפסה מסוג כלשהו), מחיר הגלופה עשוי להשתנות בהתאם, ויובהר בשיחה / מייל טלפונית מול נציג החברה בה יתבצע השינוי בהזמנה.

הגלופה הינה חד פעמית, כלומר היא נמחקת בסיום העבודה! ( אין שמירת גלופות מפעם לפעם).

שינוי פרטי הזמנה-

כל שינוי בפרטי ההזמנה כגון צבע, מידה וסוג הפריט מחייב שליחת מייל של הלקוח, ואישור של נציגת השירות לשינוי שהתקבל. לקוח שלא יוודא את קבלת השינוי יהיה אחראי על הזמנתו.

ביטול עסקה על ידי הגולש ומדיניות החזרת מוצרים-

 

ביטול עסקה מתייחס אך ורק לפריטים חלקים, שנקנו ללא הדפסה, רקמה או הדבקה מיוחדת.

לא ניתן לבטל הזמנת פריטים מודפסים או רקומים לאחר הדפסת המוצרים.  וזאת, בהתאם לדיני הגנת הצרכן בקשר להיעדר זכות ביטול בקשר למוצר שיוצר במיוחד עבור הלקוח.

הלקוח (הגולש) רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק") ולכל תקנות רלוונטיות על פיו, לרבות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א – 2010.

ניתן לבטל רכישה מיום ביצוע העסקה ועד 14 יום מיום קבלת המוצר או מסמך הגילוי לפי המאוחר מביניהם. הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או באמצעות הדואר האלקטרוני ישירות אל מחלקת שירות של האתר או לספק המוצר.

לא ניתן לבטל רכישה של מוצרים אשר הוצאו מאריזתם המקורית ואשר נעשה בהם שימוש כלשהו, מוצרים שהוכנו/הותאמו במיוחד לרוכש בעקבות העסקה או מוצרים שהאתר נתבקש על ידי הרוכש להכינם מראש (דבר שגרם לאתר לייצר / לבצע התאמה של המוצר באופן אישי עבור הגולש).כמו כן, לא ניתן להחזיר מוצרים אשר נקנו במבצע, או בהנחה מיוחדת, לפי שיקול דעתה של י.פולד הדפסות משי בע"מ.

לא יתקבלו החזרות בגין הלבשה תחתונה, גרביים, בקבוקי שתייה ומגבות.

ביטול עסקה יתאפשר במקרה של פגם במוצר או אי התאמה בין המפרט שפורסם והמוצר שסופק. בתנאים הנ"ל  יתבצע הביטול ללא חיוב דמי ביטול.

לגולש או ללקוח לא תהא תביעה מכל סוג שהוא כלפי האתר שתהא מעבר לסכום רכישת המוצר או מוצרים באתר בפועל. הצדדים מסכימים כי סכום הרכישה יהווה את הסכום המרבי עליו יידונו הצדדים אם בהסכמה ואו במידה ויהא וויכוח או תביעה בין הצדדים .

אם סופק המוצר ללקוח, חלה חובת החזרת המוצר באופן פיסי אל משרדי האתר הראשיים ועל חשבון הלקוח. עפ"י חוק הגנת הצרכן ביטול עסקה לא מותנה בהשבת המוצר באריזתו המקורית, החוק מקנה לעסק סמכות לתבוע את הצרכן בשל הרעה משמעותית במצבו. על המוצר להיות שלם וללא פגיעה ו/או נזק ו/או פגם מכל מין וסוג שהוא וזאת מבלי שנעשה בו שימוש. היה והמוצר יישלח לאתר באמצעות שליח, אזי שכל האחריות לגבי הגעת המוצר תהא על הגולש בלבד. עלות המשלוח אינה ניתנת להחזרה.

ביטול עסקה על ידי האתר:

 

האתר שומר לעצמו את הזכות לבטל עסקה בהתקיים התנאים הבאים:

* במקרה בו תימצא כל טעות ואו טעות אנוש בהגדרת המוצר, בפרטיו, מחיר או כל פרט בפרסום המוצר.

* האתר לפי שיקול דעתו הבלעדית, זיהה רוכש כלקוח אסור שאינו עומד בתנאי האתר.

* במקרה בו האתר או הנהלת האתר ואו מחלקות ביטחון של האתר לא יאשרו עסקה עם גולש מסוים

אופן קבלת ההחזר הכספי:

החזרת התמורה בניכוי דמי הביטול תיעשה בסמוך למועד ביטול העסקה, בכפוף להחזרת המוצר כאמור לעיל,  ולא יאוחר משבעה ימי עסקים ותיעשה בהתאם לאופן בו נעשה התשלום בגין הרכישה, ובהצגת חשבונית מס קבלה בלבד.

* היה התשלום במזומן-  השבת התמורה, תיעשה במזומן בניכוי דמי ביטול של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

* היה התשלום בשיק - תוחזר התמורה במזומן בניכוי דמי ביטול של5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם, ורק לאחר שנפרע השיק במלואו. דמי הביטול ישולמו על ידי הלקוח במזומן.

* היה התשלום בכרטיס אשראי- יזוכה כרטיס האשראי של הלקוח; ותתווסף עמלת סליקת האשראי בגובה של 5% או 100 ש"ח לפי הנמוך מביניהם.

מדיניות החלפת ואחריות על מוצרים:

כאשר מדובר במוצרים שהחברה הינה היצרנית שלהם, החברה תטפל בתלונות המצריכות בדיקה ו/או תיקון ו/או החלפת המוצר.

ככל שמדובר במוצר שאינו מיוצר על ידי החברה ונמצא באחריות יצרן ו/או משווק מורשה, אחריות על מוצרים, תכונותיהם ואיכותם הינם באחריות היצרן בלבד ואינם באחריות י.פולד הדפסות משי . מוצר יישלח לתיקון / בדיקה ליצרן ו/או מי מטעמו בעלות דמי משלוח ושירות של 19.90 ₪ ובהתאם לתקופת האחריות ובכפוף לתנאי האחריות של היצרן או הספק מטעמו.

מוצר שנמסר לתיקון יוחזר ללקוח תוך פרק זמן שלא יעלה על 60 ימי עבודה מיום מסירת המוצר לתיקון בנקודת המכירה. כתאריך המסירה ייחשב התאריך המצוין על גבי טופס התיקונים.

במקרה של שליחת המוצר לתיקון כאמור לעיל, החברה אינה אחראית לטיב התיקון והשירות המסופק על-ידי היצרן, היבואן ו/או המשווק .

איסוף המוצר אשר יימסר לתיקון יעשה תוך 14 ימים מיום ההודעה על גמר התיקון.

במקרה של ויכוח בנושא שירות ואחריות לאחר קבלת המוצר ולאחר שימוש בתקופת האחריות, מסכימים הצדדים מראש כי בכל מקרה של ויכוח או תביעה כספית אזי שבמקרה כזה סכום התביעה כלפי האתר לא יוכל לעלות מעבר לסכום מוצר מקביל ותקין על פי ערכו ביום התביעה.

קניין רוחני ומתן רשיון

האתר ומערכת ההזמנות (לרבות העיצוב, הקוד והטקסטים) והשירותים הניתנים בהם מוגנים על פי דיני זכויות יוצרים והינם קניינה הבלעדי של החברה. החברה מעניקה לך בזאת רשיון אישי ולא בלעדי להשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו לצרכים אישיים, בכפוף לתנאי תקנון זה.

כמו כן, החברה הינה הבעלים בסימן המסחר י.פולד הדפסות משי בע"מ , הלוגו ובכל מאפיין מזהה אחר של האתר.

כאשר הינך מעלה תוכן כלשהו (תמונות, טקסטים, וכו') במערכת ההזמנות לצורך הדפסתו על גבי הפריטים שבחרת, הינך מצהיר בזאת כי הינך רשאי על פי דיני הקניין הרוחני להשתמש בו במסגרת השירות שניתן באתר (ולבקש מהחברה את הדפסתו במסגרת מערכת ההזמנות), בין מכח בעלות או רשיון שימוש בו, או על פי זכות שבדין, והינך מעניק בזאת רשיון שימוש לחברה ו/או מי מטעמה להשתמש בתוכן לצורך ביצוע ההזמנה שביצעת, ואף לכלול תוכן זה במאגר תכנים שרשאית החברה להציע ללקוחותיה במסגרת מערכת ההזמנות באתר.

אופן השימוש באתר

הינך מתחייב להשתמש באתר ובשירותים הניתנים בו בהתאם לדין. במידה ויתברר כי העלאת התוכן במערכת ההזמנות באתר נעשתה על ידך בניגוד לדין או לחיוב חוזי כלשהו, אתה תישא באחריות הבלעדית בקשר לכך, והחברה לא תישא באחריות כלשהי בענין זה.

שיפוי

 

אתה מסכים לשפות את החברה, בעליה ומנהליה בקשר לכל חבות משפטית, נזקים או הוצאות שייגרמו להם כתוצאה משימוש שלך באתר שנעשה בניגוד לתנאי השימוש. מבלי לגרוע בכלליות סעיף זה, מובהר בזאת כי במידה והעלית תוכן באתר בניגוד לדין או לחיוב חוזי כלשהו, תישא באחריות הבלעדית בקשר לכך כלפי צדדים שלישיים, ותשפה את החברה בקשר לכל הוצאה או נזק שייגרמו לה בקשר לכך.

 

שונות

 

אם מסיבה כלשהי חלק מתנאי השימוש יימצאו בלתי אכיפים, תוקפם של שאר הסעיפים לא ייפגע. תנאי השימוש (לרבות מדיניות הפרטיות הנללת בהם) הינם ההסכם המלא בינך לבין החברה בקשר לשימוש שלך באתר. החברה רשאית לשנות את תנאי השימוש מעת לעת ושינויים אלה יפורסמו באתר. ככל שמדובר יהיה בשינויים מהותיים, תופיע הודעה בקשר לכך באתר. פרט לכך, לא ניתן לשנות דבר בפרטי ההסכם בינך לבין החברה, למעט בהסכם בכתב בין הצדדים.

 

תמיכה

 

במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בקשר לתמיכה טכנית לגבי השימוש באתר או בכל נושא אחר הקשור לאתר והשירותים הניתנים בו, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני   hd@hdesign.co.il או בטלפון 03-5582565. אנו מקפידים על רמת שירות גבוהה ועושים כמיטב יכולתנו להשיב לפניות אלינו בהקדם.

 

סמכות עניינית לשיפוט:

 

בכל מקרה של חילוקי דעות או תביעות בקשר לתקנון זה, הסמכות המשפטית תהא בבית המשפט המוסמך בתל- אביב בלבד, ולאף ערכאה משפטית אחרת לא תהיה סמכות לדון בכך.

בכל מקרה בו לקוח יתבע את האתר, אזי שגם אם לאתר ישנם סניפים במקומות נוספים בארץ מסכים מראש הגולש או הלקוח כי התביעה ואו הדיון יהיו בתל-אביב בלבד.

 

מדיניות פרטיות

איזה מידע אנו אוספים?

 

בעת ההרשמה וביצוע ההזמנה, הינך נדרש לספק שם, שם משפחה, מספרי טלפון, כתובת (במידה ומדובר במשלוח) וכתובת דואר אלקטרוני. כמו כן, בעת ביצוע תשלום, הנך נדרש למסור פרטי תשלום. סליקת כרטיס האשראי שלהם נעשית על ידי חברת סליקת כרטיסי אשראי עימה אנו עובדים (רווחית אונליין).

 

מה אנו עושים עם המידע שאנו אוספים?

 

כל הפרטים הנמסרים לנו (למעט פרטי התשלום שנמסרים לגורמים חיצוניים כאמור ואינם נשמרים כלל אצלנו) שמורים במאגר מידע מאובטח על מנת לאפשר לנו לספק את השירותים הניתנים באתר.

אנו משתמשים בכל המידע הנמסר לנו אך ורק לצורך תפעול האתר, מתן השירותים בהתאם לתנאי השימוש של האתר, ושיפור והתאמת השירות עבורך.

באשר לפרטי התשלום הנמסרים על ידי הגולש, פרטים אלו נמסרים באופן מאובטח לצדדים שלישיים הקשורים בתהליך סליקת כרטיס האשראי, הפועלים על פי מדיניותם בנושא זה.


השליטה שלך במידע וזכות העיון בו

על פי פרק ב' לחוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא כוחו המורשה בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בחוק ובתקנות.

מסירת מידע לצדדים שלישיים

 

החברה לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

* בעת שתבצע תשלום עבור שירותים הניתנים באתר – לחברת סליקת כרטיס אשראי.

* במקרה שתפר את תנאי השימוש תהיה החברה רשאית למסור את המידע לפי הנדרש.

* אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי.

* כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין החברה.

* בכל מקרה שהחברה תסבור כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי.

* אם החברה תארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שתתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות האתר עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתר, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו. 

אבטחת מידע

החברה מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע ועושה כמיטב יכולתה למנוע חדירה למאגרי המידע שברשותה.

תמיכה

 

במידה והינך מעוניין לפנות אלינו בקשר למדיניות הפרטיות, ניתן לפנות אלינו בדואר אלקטרוני hd@hdesign.co.il או בטלפון 03-5582565. אנו מקפידים על רמת שירות גבוהה ועושים כמיטב יכולתנו להשיב לפניות אלינו בהקדם.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

 

החברה רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים לגבי הוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה באתר.

bottom of page